Χαρακτηριστικά του νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διάρκεια φοίτησης 12 μηνών
Η κανονική χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι δύο εξάμηνα, με εντατικό πρόγραμμα και κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Τα μαθήματα διαρθρώνονται σε 3 εκπαιδευτικές περιόδους: Οκτώβριο-Ιανουάριο, Φεβρουάριο-Μάιο, Ιούνιο-Σεπτέμβριο.

Συμπυκνωμένο και εξ αποστάσεως πρόγραμμα μαθημάτων
Το πρόγραμμα των μαθημάτων στις τρεις εκπαιδευτικές περιόδους οργανώνεται σε 4 εβδομάδες διδασκαλίας εξ αποστάσεως και 3 εβδομάδες εντατικών μαθημάτων δια ζώσης.
Την 3η εκπαιδευτική περίοδο δίνεται η δυνατότητα, αντί των μαθημάτων να εκπονηθεί μεταπτυχιακή εργασία.

Τέλη φοίτησης, Aπαλλαγή και Δυνατότητες υποτροφιών
Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος είναι χίλια οκτακόσια (1.800) ευρώ. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σταδιακά πριν από κάθε εκπαιδευτική περίοδο (Α΄ περίοδος, 700 ευρώ - Β΄ περίοδος, 700 ευρώ - Γ' περίοδος, 400 ευρώ).
Aπαλλαγή από τα τέλη φοίτησης δίνεται στους δικαιούχους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Το Π.Μ.Σ. επιβραβεύει μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες που διακρίνονται για τις επιδόσεις τους στις δύο πρώτες εκπαιδευτικές περιόδους, με υποτροφία που συνίσταται στην απαλλαγή από τα δίδακτρα της Γ΄ εκπαιδευτικής περιόδου.

Υποβολή αιτήσεων
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από Δευτέρα 6/9/2021 έως Πέμπτη 30/9/2021, σύμφωνα με την παρακάτω πρόσκληση:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδ. έτους 2021-2022.

Αίτηση υποψηφιότητας.

Πίνακας μοριοδότησης για επιλογή υποψηφίων.

Μαθήματα των κατευθύνσεων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Κανονισμός Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Πρόγραμμα Μαθημάτων Α' Εξαμήνου Ακαδ. έτους 2021-2022
To πρόγραμμα μαθημάτων σε μορφή αρχείου PDF.