Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

Υποβολή αιτήσεων

1 Ιουλίου 2023 έως 28 Σεπτεμβρίου 2023

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δ.Π.Θ., διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας, την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας και την υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές του Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Πληροφορίες ΠΜΣ

Ειδικεύσεις:

  1. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Διαχείριση Φυσικών Πόρων
  2. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία
Διάρκεια: 12 μήνες
Έναρξη: Οκτώβριος
Λήξη: Σεπτέμβριος
Τέλη φοίτησης: €1.800
Τοποθεσία: Ορεστιάδα, Δ.Π.Θ.
Περίοδοι υποβολής αιτήσεων:
  • 1 Ιουλίου 2023 – 28 Σεπτεμβρίου 2023

Χρήσιμα

Γραμματεία
Ευγενία Οτέμπερη
Αθ. Πανταζίδου 193, 682 00 Ορεστιάδα, Τ.Θ. 129
Διευθυντής
Γεώργιος Τσαντόπουλος